Error 404, de la llegenda urbana a la creativitat

COMPARTIR

Buscant informació del naixement del web vam llegir una curiosa història sobre l’origen del “Error 404, page not found”.

Però primer,  què és l’error 404?  Aquest nom ens indica que la connexió amb el servidor del web és correcte però que la pàgina o recurs que busquem no es troba.  HI ha diferents causes que provoquen aquesta errada, algunes de les més comunes són:

404-Clicadas

  • Un enllaç intern mal posat
  • Un enllaç mal escrit des d’una altra web
  • Un error de l’usuari en escriure l’adreça
  • L’eliminació de la pàgina que estem buscant (això realment hauria de nomenar com a error 410, però, ¿algú ha vist un error 410?)

La llegenda 404

Doncs bé, els relats expliquen que l’origen del nom “404” se situava en el Laboratori Europeu de Partícules Físiques (CERN), ubicat a Ginebra (Suïssa). Un grup de joves científics va començar a treballar en el que anava a convertir-se en la revolució dels mitjans dels anys noranta: la World Wide Web, que més tard seria coneguda com “el web”.

En una oficina del quart pis, l’habitació 404, van col·locar la base de dades central amb la informació generada pel CERN. Qualsevol sol·licitud d’arxiu s’enviava a aquesta oficina, on dos o tres persones enviaven manualment els arxius sol·licitats pels primers usuaris del CERN. El nombre de sol·licituds va començar a créixer i també el nombre de sol·licituds que no podia complir-se, en general pel fet que la persona que sol·licitava l’arxiu ho havia escrit erròniament. Aviat aquestes peticions errònies van ser contestades amb un missatge estàndard: “Room 404: file not found” (Habitació 404: arxiu no trobat”). Quan es van automatitzar els processos i la gent podia consultar directament la base de dades, el missatge d’error romandre vinculat a la ubicació física inicial del procés: 404: file not found.

Però aquesta simpàtica història que podem trobar en diversos webs, no és en realitat més que una llegenda urbana. La veritat és que el nombre 404 pertany a la llista de codis d’estat establerts en 1992 pel World Wide Web Consortium (W3C).

404-Not found

La creatividad 404

Perquè no resulti frustrant arribar a una pantalla com l’anterior, moltes pàgines web personalitzen aquest error. La clau és ajudar els usuaris a arribar on volien, bé oferint un cercador, bé ensenyant un mapa amb els enllaços de la pàgina o suggerint altres camins. Volem mostrar-vos com algunes webs van més enllà i creen pàgines d’Error 404 originals que converteixen el que podria haver estat una experiència negativa en un gest de complicitat  a l’usuari de la pàgina.

404-Lego
Detall pàgina 404 de www.lego.com

404-Faunia
Detall pàgina 404 de www.faunia.es

404-PortAventura
Detall pàgina404 de www.portaventura.es

404-CodeCombat
Detall pàgina 404 de codecombat.com

404-Disney
Detall pàgina 404 de www.disney.es

404-Mattel
La pàgina 404 de www.mattel.com et convida a un petit joc

404-LucasFilm
Detall pàgina 404 de lucasfilm.com amb un fotograma de la película Indiana Jones

404-Pixar
Detall pàgina 404 de www.pixar.com

404-StarWars
Detall pàgina 404 de www.starwars.com

404-Yelmo
Detall pàgina 404 de www.yelmocines.es

404-Github
Detall pàgina 404 de github.com. A la pàgina original el dibuix s’anima en moure el ratolí sobre ell.

404-Nintendo
Detall pàgina 404 de www.nintendo.es

404-Bic
Detall pàgina 404 de www.bicworld.com/es

404-Givenchy
Detall pàgina 404 de www.givenchy.com

404-Hostalia
Detall pàgina 404 de www.hostalia.com

404-RedBull
Detall pàgina 404 de www.redbull.com

404-TV asahi
Detall pàgina 404 de www.tv-asahi.co.jp

About The Author


Have your say!

Have your say!

message

name *

email *