ESCRIURE ELS CONTINGUTS

Amb el nostre servei de redacció de continguts ajudem a transmetre la informació i els conceptes essencials del teu projecte.

    CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

Volem oferir-te productes impecables en tots els aspectes, per això cal tenir especial atenció amb la semàntica, l’ortografia i l’estil dels continguts de text.

    TRADUCCIÓ

Oferim un servei de traducció professional.

  • català – castellà / castellà – català
  • castellà – anglès / anglès – castellà
  • anglès – català / català – anglès

Ho vull!

026-10-manzana